‘Tannie Kotie en die Christusbende’ – Mondays @ 15:00

Tannie Kotie en die Christusbende is gemik op Laerskool kinders. Die doel is om kinders uit Bybelverhale bewus te maak van n opwindende pad saam met Jesus wat vir hulle wag as hulle Hom toelaat in hul lewens.

Kotie Bothma

Ek Kotie Bothma is ‘n Jeugleier by NG Doringkruin en is ook by skole, kleuterskole en waar die geleentheid hom voordoen weekliks besig om die Woord op n praktiese en entoesiastiese  manier oor te dra.  Ek vertrou dat my passie vir die Here en kinders deur my aanbieding sal oorkom.

LifeFM beskou ek as nog ‘n geleentheid om kinders opgewonde te maak om hul lewenspad saam met  Jesus  te loop.